Đã hoàn thành

SDA CHURCH

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Chuk77 với giá $500 USD trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

'Need a 2016 Revits guru (Architectural Designer) to model this classic Church facade Architecture "EXACTLY" as it is in the picture. We need to model it to match very quickly.

Only expereinced Revits 2016 Architect or Drafters need to apply.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online