Đã đóng

Sincerely looking for custom development of a Android simulator

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1175 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

1, the basic performance of Android simulator running on the market with the current model to the same device, in particular, the required memory can not be significantly greater than the current mainstream of some Android simulator.

2, because we only need to run above the app, so the app can support the requirements are not high, in particular, do not need to support the game app.

3, can directly simulate the phone model in the simulator.

4, it is best to support directly through the simulator in the app in the Chinese language, and app for some automation. (non essential)

5, the requirements of VC development and provide source code.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online