Software Dev

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

I work on a software which works only on defined static IP s. i am admin and I can add the IP addresses in the admin panel. I have static IP in my office so I can easily log in from office.

when I am travelling then I don't know how to login ? you need to find me a solution for login through my laptop and mobile when I am travelling.

I need to :

maybe connect through my office static IP

or maybe get a static IP for mobile and laptop during my travel

or maybe some app which allows to login the blocked IP s..

please tell the cheapest solution for login through windows laptop and android phone

w

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online