Đã đóng

Software Dev

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $63 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I work on a software which works only on defined static IP s. i am admin and I can add the IP addresses in the admin panel. I have static IP in my office so I can easily log in from office.

when I am travelling then I don't know how to login ? you need to find me a solution for login through my laptop and mobile when I am travelling.

I need to :

maybe connect through my office static IP

or maybe get a static IP for mobile and laptop during my travel

or maybe some app which allows to login the blocked IP s..

please tell the cheapest solution for login through windows laptop and android phone

w

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online