Đã hoàn thành

Software skin tone filter

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ITbeckham7 với giá $15 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

This will be a simple program that will take an input of an image file and filter it like this.

The idea is any skin color should be "filtered" or filled in.

I dont need any special interface. just input and output.

Should be written in c with clear comments and documentation.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online