Đã đóng

Stored Procedure for data transfer in MSSQL

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $153 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using SQL. I need a Stored Procedure that will transfer data from a view and insert new records and update related existing records. This involves case statements to account for source values that don't match values used in destination table. Comparison to determine if source records should be new records and added or it they exist and need to be updated in the destination table.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online