Đã đóng

The technical service processes of the institution shall be carried out for the purpose of monitoring.

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $195 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Project description;

The technical service processes of the institution shall be carried out for the purpose of monitoring.

content;

Stock management

Business tracking system (ticket)

Staff registration

Asset management

Fault notification system

External service (firms) department

Main institutions and branches will be identified. The structure will completely do with code firsht c # entitity freamwork and it will be layered architecture. (Mvc)

The system will do with angular js. The angular js compensators to be used will either be given to the programmer.

Türkçe;

proje açıklaması;

Kurumun teknik servis süreçlerini takip amaçlı yapılacaktır.

içerik;

Stok yönetimi

iş takip sistemi (ticket)

personel kayıt

demirbaş yönetimi

arıza bildirim sistemi

dış servis ( firmalar ) bölümü

Ana kurum ve şubeler tanımalanbilecek. yapı tamamen code firsht c# entitity freamwork ile yapıalcak ve katmanlı mimari olacak. (mvc)

sistem angular js ile yapıalcak. kullanılacak angular js kompanetleri tarafımdan yazılımcı ya verilecektir.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online