Đã đóng

Tool to Search and Replace JSON

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $522 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I'm looking to automate the collection of information from one system in JSON, modify that information and then import it into another system in JSON. I need a Windows-based command line tool which will take a source JSON file along with text to search/replace and then will produce the modified output as JSON.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online