Còn mở

Trading MT4 expert

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $247 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Hello

I look for experienced MT4 programmer to write EA which can track price action and look for certain patterns and send order if needed. Please get back to me if You are interested for more details

THX

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online