Đã đóng

Update VBA and security in an old Word 97-2003 spreadsheet to work properly with Excel 2016

Dự án này đã được trao cho paris2785 với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

We have an old Excel spreadsheet (93-07) format that now throws up security and other errors when opened on some machines with Office2016. It has macro's and formulas. The specific errors relate to VBA that we have seen so far. We need to upgrade this sheet to be fully functional again with Office2016.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online