Đã đóng

Urgent repair of [url removed, login to view] program

Dự án này đã được trao cho CoVaLiDiTy với giá $22 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

An existing [url removed, login to view] program continuously searches given web pages for a certain attribute. The program just started returning HTTP status code 301 errors (apparently that's permanent URL redirection). So it seems the site changed in some way that broke the program (or maybe the issue is on my side somehow).

I'm looking for someone skilled in [url removed, login to view], HTTP protocols, and the use of proxy servers to assess what's wrong, and then fix the program.

This is urgent, so please be willing to look at it right away, and ideally have the program fixed (or assess why that's not possible) less than 24 hours from this posting.

Thank you.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online