Đã đóng

VoipSwitch training per hour (VOIP PLATFORM) -- 2

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €31 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€18 - €36 EUR / hour
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Hello, we're starting using VoIPSwitch platform (version [url removed, login to view] VSM ) and have some questions and doubts that would like to clarify (DID's, Tariffs).

We will require someone with a lot of experience with Voipswitch for remote support. If speaks Spanish better, but english is also good.

This is a work per hours.

If all goes good we will have a long term relationship with permanent work.

Bid just for 1h, this will be a 1h test.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online