Còn mở

Web Based Application Testing

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹10660 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

We are developing an web based application for selecting furniture packages on [url removed, login to view], C#, Angular js and MS SQL.

We need a tester for the project which will continue for next 2 to 3 months of time.

we might need to test the application 2-4 times a month for which we can fix up a monthly pay or per hourly.

The application Consist of adding products, creating packages, order module etc.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online