Còn mở

Website Automation Program

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $356 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

This projects is about an automation software.

The program should load 3 TXT FILES with:

1) Website List

2) User-Agent List

3) Proxy List

Then the website will random load content from the lists, access the website and stay X seconds. Then, do all over and over.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online