Đã đóng

Windows Driver that protect my software from hacks in ring0 (antihack)

Dự án này đã được trao cho ssalmanceo với giá €750 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Develop a Windows Kernel mode driver that can communicate with our USER mode Software and protect it from various modifications, like WriteProcessMemory, ReadProcessMemory, OpenProcess, etc from software like CheatEngine, OllyDBG and similar hacks and game altering methods. The driver must be compatible starting from Windows XP and above (till windows 10). X86/X64. After project is completed a full compilable source code of driver must be provided. We would prefer it to be done in Visual Studio.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online