Windows Driver that protect my software from hacks in ring0 (antihack)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

Develop a Windows Kernel mode driver that can communicate with our USER mode Software and protect it from various modifications, like WriteProcessMemory, ReadProcessMemory, OpenProcess, etc from software like CheatEngine, OllyDBG and similar hacks and game altering methods. The driver must be compatible starting from Windows XP and above (till windows 10). X86/X64. After project is completed a full compilable source code of driver must be provided. We would prefer it to be done in Visual Studio.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online