Đã đóng

Write Software to Diagnose issues on iPhone/Android

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1477 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

I want a piece of software that will be able to provide a bill of health when and iPhone or Android device is connected to the software. It should be able to run diagnostic tests on most of the phone's hardware and generate details in an easy to read/print format.

It should also be able to give basic information about the phone such as capacity, model number, carrier, etc.

The software should all be feature based such that each feature can easily be disabled/enabled.

Sample app: [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online