Đã đóng

Write a PC application for budgeting

Dự án này đã được trao cho AurelianRQ với giá $576 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Write a PC application to help people budget their money.

Load and save budgets in JSON format;

User defines expense categories;

User defines expense groups;

Calculations to convert into weekly; 2-weekly; monthly and annual averages;

Income and expenses grouped with subtotals;

3 x Reports:

Payments Per Account Type

Transfers Per Account Type

Whole Budget

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online