Đã đóng

Write a report on brute force and other illegal hacking tools

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $139 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

A hacker has claimed on trial that he broke into a google, a dropbox and a yahoo account using brute force. You will provide a report that explains:

a. Exactly what is brute force and how it works

b. If it is possible to apply brute force to gmail, yahoo and dropbox

c. What other illegal ways are used to break into email and user accounts

d. if brute force was possible, how long it would take to break into an account

e. what kind of protection companies like google and yahoo use against brute force attacks

Being able to write the report in Spanish is a BIG plus.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online