Write a report on brute force and other illegal hacking tools

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 35

Mô Tả Dự Án

A hacker has claimed on trial that he broke into a google, a dropbox and a yahoo account using brute force. You will provide a report that explains:

a. Exactly what is brute force and how it works

b. If it is possible to apply brute force to gmail, yahoo and dropbox

c. What other illegal ways are used to break into email and user accounts

d. if brute force was possible, how long it would take to break into an account

e. what kind of protection companies like google and yahoo use against brute force attacks

Being able to write the report in Spanish is a BIG plus.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online