Đã đóng

Write a software to run a contained portable web browser in

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €171 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I would like to have a software written in which I can run a contained portable chrome browser. The software should do the following:

- Give me the option to enter a proxy connection for the browser

- Change the user agent string

- Change screen resolution and density of the display passed to the browser

Please reply with your offer and previous work references.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online