Đã đóng

Write some Python code to process business data

Dự án này đã được trao cho guptaabhinav với giá $11 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Need someone with Business background and proficient using Python-based Data Statistics packages. The project is to build a sample business analysis project. You will need to come up with sample csv files and process them using Python.

The pay starts low and will be adjusted as the project go.

Requirements:

1. Experience with creating different types of sample business doc (excel or csv), including business marketing, sales and cost related

2. Proficient at Python based data processing, statistics analysis and more...

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online