Write some Python code to process business data

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $8 - $15 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

Need someone with Business background and proficient using Python-based Data Statistics packages. The project is to build a sample business analysis project. You will need to come up with sample csv files and process them using Python.

The pay starts low and will be adjusted as the project go.

Requirements:

1. Experience with creating different types of sample business doc (excel or csv), including business marketing, sales and cost related

2. Proficient at Python based data processing, statistics analysis and more...

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online