Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹309 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

We are looking for Project Manager, having very strong skills on thee respective programming languages, from the architecture point of view, should have applications & Infrastructure knowledge...

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online