Đã hoàn thành

Write some Software - 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi EugeneMarkov với giá $650 USD trong 14 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
14 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

i need a windows 7 program to screen scrape numbers from an online poker table and open certain jpg files based on those numbers; then scrape those pics and display numbers from those files in a seperate window

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online