Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $701 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I'm looking for someone to assist with building an Voice Recognition IVR solution.

The solution should be dynamic with a user interface that I can reconfigure without a programmer in the future.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online