Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $231 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Powerful and affordable retail POS and inventory management software for retail business. (Desktop Software)

* Automatically stock balance

* Billing

* Reporting

* discount functions

* card, cash payments

* customer details

* suppliers details

* credit bill issue

* daily, monthly , yearly reports

* unlimited login system

* Unlimited item store

* Return function

* Reorder level

* stock reports

* Order Reports

* And other functions

* Software have to Support to any Cash Drawer, POS Printer, Barcode Scanner, Touch Screen, Customer Display, Barcode scale.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online