Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $35 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 CAD / hour
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I am looking for a dot ASP file that can be posted to Fedex to create a shipment, then retrieve the tracking number and display the shipping label that my staff can print off. I am an experienced programmer and can tie everything into my ASP application provided the variables for the post and retrieval are well documented. Variables can be declared at the top of the page and I can simply populate them with [url removed, login to view]() values.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online