Write some Software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $25 - $50 CAD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 18

Mô Tả Dự Án

I am looking for a dot ASP file that can be posted to Fedex to create a shipment, then retrieve the tracking number and display the shipping label that my staff can print off. I am an experienced programmer and can tie everything into my ASP application provided the variables for the post and retrieval are well documented. Variables can be declared at the top of the page and I can simply populate them with [url removed, login to view]() values.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online