Write some Software

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

Hi,

I have a List of Website URL's and I need the Shop Content System, maybe with versionnumbers.

Second, Its possible. I need contactdetails from imprint site.

Written in Python 3.x

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online