Đã đóng

Python script for recognizing Bangladeshi number plates

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $289 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

We need a script in python that will recognize car number plates in Dhaka Bangaldesh from images. You may use opencv for this. You can find example here

[url removed, login to view]

The number plates in Bangladesh are in Bangla and I am attaching some examples.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online