Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $19294 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10000 - $20000 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Lucent is seeking a Windows Desktop Development Team to build a CAD application for Dental Restorations. Please view the images we've provided, so you know what type of CAD we need developed. For further information please contact us.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online