Đã đóng

Write some Software 45

Dự án này vừa được trao cho lokendrasharma89 với giá $15 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

1. Give the reference(s) to the works you consult. Explain in your own words why two signals, s1(t) and s2(t) are not significantly different if s1(t) - s2(t) is smaller than the average value of the noise.

2. Why is it important to maintain "Control and Oversight" in the Enterprise Architecture Process?

to be continued.....

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online