Đã đóng

Write some Software for reading from weight scales, store data in database, print a barcodelabel and upload transactions to a hosted web application, to be developed

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $39089 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$22500 - $45000 MXN
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Small application for industrial waste management. Has 2 main modules, one for data entry from user and weight scale, generating a barcode label and storing transaction info on database. The other module is for uploading same data to a website, also to be developed, for data query.

I have already developed the application in an old VisualFox platform, and it is needed to be updated.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online