Đã hoàn thành

Write some software

Dự án này đã kết thúc thành công bởi DavidPon với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . I have several pdf files. Files are named as [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view] etc. I need to combine file named with same number. For example [url removed, login to view] and [url removed, login to view] into one file, for example 101.pdf. I have adobe acrobat but need to automate the process with windows batch program.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online