Write some software

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . I have several pdf files. Files are named as [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view] etc. I need to combine file named with same number. For example [url removed, login to view] and [url removed, login to view] into one file, for example 101.pdf. I have adobe acrobat but need to automate the process with windows batch program.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online