Write some software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Java. I need a desktop application that have the ability of check word phontics for at least 25 words to help children at the apraxia problem as we are a charity that help children's with that problem or mobile application. I am a beginner programmer i hope u can discus the code with me to could understand it

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online