Đã đóng

Write some software

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM8620 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM4950 - RM9900 MYR
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online