Đã đóng

Write some software

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €480 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . Looking for somebody who can write a Haskell Bot for a board Game which is part of a univercity homework . Bot should Be able to evalute Possible Movies, perform them and parce internal board state as a FEN String

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online