Đã đóng

Write some software -- 2

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₫4125364 VND.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₫700000 - ₫5500000 VND
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux using C or C++. I need to build 2 translation machines, system that translate Vietnamese to Japanese and vice versa

1. Build with Moses

2. Build with OpenNMT

The operating system must be Linux

Languages are C++ and Python

Documentation is necessary

Source code is necessary

Explanation on how the apps work

And must be able to use Blue score tool to check its accuracy

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online