Đã đóng

Write some software

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $170 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Linux I need a simple PHP script with the following functionality:

1) user uploads file (.doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf)

2) PHP script reads file

3) Word count is provided on same page as upload form WITHOUT reloading, so some sort of AJAX or javascript is required.

4) uploaded file saved on server and emailed to the email address user provides on form, with the word count specified in the email. Paypal payment only to be made when .doc and .docx support is demonstrated.

In your reply, please post my username so I know you have read this.

Potential for future customisation work for right candidate.

所需技能

PHPJavascriptAJAXHTML

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online