Đã đóng

Write some software

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $605 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET. I'm looking for someone to join our team of developers, building an enterprise software in the insurance field.

Using

c#

WPF - MVVM

Devexpress

Autofac (IOC)

Candidate must own a devexpress license.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online