Write some software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 33

Mô Tả Dự Án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET. I'm looking for someone to join our team of developers, building an enterprise software in the insurance field.

Using

c#

WPF - MVVM

Devexpress

Autofac (IOC)

Candidate must own a devexpress license.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online