Đã đóng

Write some software

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1157 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$240 - $2000 HKD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. Trying to create and backtest a trading system for Forex on MT4

You would need to help create, backtest 5-10 years of data.

Please send me your quotation and payment schedule.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online