Đã đóng

Write some software

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $231 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Mac . I would like an app built to sell my resin art and custom furniture.

• I want to start with three sized art canvases.

• options are black and white frames to fit the canvases.

• One of these sized canvases (the largest) I want to give the option of turning it into a coffee table. This means to visually see the three types of legs I can install onto the artwork.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online