Write some software

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $5000 - $10000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed . Auto repair software for key tracking system

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online