Đã đóng

Write some software

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £1346 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£750 - £1500 GBP
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . We would like an instant messaging software for use within our business network. We need to be able to sign into the system using our avaya ip office 500 telephone system. Basically when one of our Telephonists logs in on their phone we would like the instant messaging software to sign that user in also and when they log out to sign them out. The log in is controlled via a code on the telephone handset. We need instant messaging functionality and be able to set up groups, send out broadcast messages, nudge idle users, send emojis

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online