Đã đóng

Write some software

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £1151 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£750 - £1500 GBP
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . I Have access control software call Net2 made by Paxton that is being used for in a gym . They have given me the SDK .

I want to create a bolt on trigger so when Access in graded a field that is already in putted is pulled up on screen .

Going forward from that maybe added Epos to the system.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online