Write some software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £750 - £1500 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . I Have access control software call Net2 made by Paxton that is being used for in a gym . They have given me the SDK .

I want to create a bolt on trigger so when Access in graded a field that is already in putted is pulled up on screen .

Going forward from that maybe added Epos to the system.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online