Đã đóng

Write some software

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $576 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux using Java. Apache storm project integrated with apache Kafka. Where in apache Kafka is a producer and storm is a consumer need to use a in memory database. It should perform real time analytics. In Bangalore

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online