Đã đóng

Write some software

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱113999 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱30000 - ₱60000 PHP
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . Help build a SaaS Software for Education

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online