Write some software -- 3

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 25

Mô Tả Dự Án

Looking for someone who have already build an elearning platform with the support of several tools such as webcam, chat, note-taking, document sharing and screen sharing.

Once the price has passed, payment is made by credit card

If you dont have any reference on this please dont quote this request as its mandatory for me.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online