Đã đóng

Write some software -- 3

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $750 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Looking for someone who have already build an elearning platform with the support of several tools such as webcam, chat, note-taking, document sharing and screen sharing.

Once the price has passed, payment is made by credit card

If you dont have any reference on this please dont quote this request as its mandatory for me.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online