Đã đóng

Write some software

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $547 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . I'm trying start my home recording Studio in I'm Having issues with my bitwig8 track software in to test my midi controller but afterward i might need future assistance line up I won't know the estimate or I just wait to I get me audio interface focusrite my number is 346 304-5915

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online