Đã đóng

Write some software

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $682 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Mac using Python. I need a program written that is an automatic checkout bot. Moreover I need the program to be constantly searching the internet for the releases of certain products that just got uploaded to multiple e commerce websites. Moreover the program needs to function as multiple virtual machines so that it can hold multiple accounts (preferable 20)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online