Đã đóng

Write some software

Dự án này vừa được trao cho TopTower22 với giá €155 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Windows C of C++ Hello freelancers,

I am searching for some one thats expirienced in coding cheats/hacks for games.

I am searching for a coder who is able to create a simple cheat for the game "PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUND".

The cheats needs the following options.

1. BattleEye bypassed (anticheat)

2. PlayerESP

3. Chams/Wallhack

4. Weapon and Item ESP

I am looking to hire some one ASAP! Paying agreed amount of money.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online