Đã hoàn thành

Write some software -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi joemarecaro với giá $188 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Windows SQL Need ms sql expert.

Every table has field datemodified userid.

Milstone 1

I need a trigger that will log in table dataLogs

Table name

PrimaryKey

Userid

DateModified

List of modified field with old and new value

Milesstone 2

Script that create this trigger for every table that has date modified field.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online