Còn mở

Write some software

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $18166 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$11250 - $22500 MXN
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Otra o no estoy seguro Otra o no estoy seguro Especialista en desarrollo de proyectos con plataforma Arduino. Necesito desarrollar sistemas de control y adquisición de datos

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online