Còn mở

Write some software

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là ₹65411 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET. Wishing to work on website designing and development single page or multiple pages. Able to work C#,SQL server, HTML, CSS,[url removed, login to view], Window form

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online